JAN JAO AUEY Co. Ltd.

 

จันทร์เจ้าเอย มีประสบการณ์อันยาวนานเกือบ 20 ปี ในการทำสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สารคดีวิดิทัศน์ การจัดกิจกรรมทางการตลาด และการจัดนิทรรศการ

จันทร์เจ้าเอย ยังเชี่ยวชาญกระบวนการผลิตหนังสือพ็อกเก็ตบุ้ก ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษา ปรับปรุงดูแลโครงสร้างของต้นฉบับ ตรวจพิสูจน์อักษร การจัดวางรูปเล่มของหนังสือ ทุกกระบวนการก่อนจะนำส่งโรงพิมพ์หรือเผยแพร่ยังสื่อออนไลน์ ขอให้จันทร์เจ้าเอยได้เป็นส่วนหนึ่งในหนังสือของคุณ มอบความวางใจให้เราช่วยดูแลต้นฉบับจนถึงโรงพิมพ์

บริการทั้งหมดของจันทร์เจ้าเอย

  • ให้คำปรึกษาต้นฉบับ
  • พิสูจน์อักษร
  • ออกแบบปกและภาพประกอบ
  • จัดรูปเล่มหนังสือ

CONTACT US
250+
120+
50+
178+