JAN JAO AUEY Co. Ltd.

 

ใครว่าคนไทยไม่อ่านหนังสือ จันทร์เจ้าเอยมองว่าเราอยู่ในยุคที่การอ่านและการเขียนเบ่งบาน ขยายขอบเขตออกไป ไม่อยู่แค่ในกรอบของ สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ ร้านหนังสือ แม้แต่หน้ากระดาษก็ขยับไปที่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBook และหนังสือเสียง Audiobook อีกด้วย

นักเขียนในยุคนี้ก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเป็นนักอ่านที่มากด้วยประสบการณ์ แต่การฝึกฝนกระบวนการคิดและทักษะในการเขียนต่างหาก ที่เปิดเวทีใหม่ให้กับนักเขียนรุ่นเยาว์ได้มีโอกาสแสดงฝีไม้ลายมือและเก็บสะสมคำแนะนำจากนักเขียนรุ่นพี่

จันทร์เจ้าเอย มองเห็นการเติบโตของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBook และหนังสือเสียง Audiobookในฐานะที่เป็นโอกาสใหม่ที่นักอ่านสามารถเข้าถึงโลกการอ่านได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ในขณะเดียวกันการที่นักเขียนสามารถลงขายผลงานได้เองในเว็บไซด์ที่เป็นแพลตฟอร์มให้บริการ โดยไม่ผ่านการตรวจสอบควบคุมจากสำนักพิมพ์ผู้รับผิดชอบการพิมพ์และโฆษณา ทำให้ขาดความตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลงาน มีความเป็นไปได้ที่จะมีเนื้อหาอันไม่สมควร มีความรุนแรง หมื่นเหม่ต่อศีลธรรมจรรยา หลุดรอดไปยังกลุ่มนักอ่านเยาวชนได้เช่นกัน นอกจากนี้แม้ระบบแพลตฟอร์มของเว็บไซต์อื่นๆจะมีการป้องกันดีมากตามมาตรฐานสากล แต่ก็ยังมีการลักลอบโจรกรรมข้อมูลนิยายออกไปขายต่อที่แหล่งอื่นในราคาถูก เป็นการกระทำที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของนักเขียนผู้เป็นเจ้าของผลงาน

จันทร์เจ้าเอย เล็งเห็นถึงสองปัญหาใหญ่ดังข้างต้น จึงต้องการรวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBook และหนังสือเสียง Audiobook ที่มีเนื้อหาเหมาะสมเข้าไว้ด้วยกัน รวมทั้งเสนอทางเลือกใหม่ของการเป็นร้านหนังสือออนไลน์ด้วยระบบเช่าอ่านออนไลน์ โดยมีการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลตามกำหนดเวลา เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูล ไม่ให้กระจายเผยแพร่ออกไปยังสื่อสาธารณะอื่นๆ

จึงขอเชิญชวนนักเขียนและนักอ่านที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมปลอดความรุนแรง สามารถติดต่อขอสมัครลงทะเบียนเข้าใช้งานได้ที่ [email protected]

CONTACT US